Jak przygotować plik?

WRÓĆ
– praca powinna być dostarczona w postaci plików PDF, wysokiej jakości Tif,

– format strony pliku pdf powinien być równy żądanemu formatowi pracy + spady (min 3 mm),

– prosimy o ustawienie właściwego pola przycięcia (trim box),

– znaczniki drukarskie (pasery, linie cięcia, itp.) powinny być usunięte, lub odsunięte min 5mm od linii cięcia,

– wszelkie znaczące elementy (teksty, kody, logo) powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia,
bitmapy (zdjęcia) w rozdzielczości 200 – 300 dpi CMYK: TIFF bez kompresji lub wysokiej jakości JPEG,

– w przypadku zdjęć skanowanych prosimy o usunięcie (np. poprzez rozmycie) rastra oryginału (zapobiegnie to powstaniu efektu mory),
nie załączać profili ICC,

– kolory projektu widoczne na nieskalibrowanych urządzeniach (domowe monitory i drukarki) będą ze względu na technologię odbiegać od gotowego produktu,

– jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki prosimy o dostarczenie wzoru,

– w szczególnych przypadkach można, w celu zachowania kolorystyki, podać nr koloru wg wzornika Pantone Solid, Pantone CMYK lub HKS,

– przy tworzeniu pliku pdf prosimy teksty zamienić na krzywe, lub osadzić w pliku wszystkie wykorzystywane w pracy czcionki,
ze względu na możliwości niewielkich przesunięć w trakcie cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności,

-nie należy używać nasycenia kolorów mniejszego niż 5%. Aby poprawić jakość reprodukcji jednolitych obszarów należy dodać szumy,
minimalna grubość linii to 0,25 pkt (0,088 mm).